ШАТ

Төмрийн баяжмалыг ангижруулагчаар боловсруулан үйлдвэрлэнэ. Шууд ангижруулсан төмөр нь цахилгаан нуман зууханд хэрэглэх үндсэн түүхий эд юм. Төмрийн агуулга  84 – 87%

Агломерат

Төмрийн баяжмалыг 12000С-т агломератжуулан гарган авсан бүтээгдэхүүн. 

Кокс

Металлургийн  II зэргийн коксыг боловсруулан, ширмийн үндсэн түүхий эдээр нийлүүлж байна.


 

 
  • Welding
 19
 
  • Steel
 06
 
  • Mining
 07
 
  • Oil
 19
 
  • Cement
 19

Global Partner

Компанийн Мэдээ

Industries Overview

We are Industry Leader in Popular Engineering
Consulting and Innovative Technologies

View Our Market View Service