ШАТ

ШАТ- Төмрийн баяжмалыг ангижруулагчаар боловсруулан үйлдвэрлэнэ. Шууд ангижруулсан төмөр нь цахилгаан нуман зууханд хэрэглэх үндсэн түүхий эд юм. Төмрийн агуулга  84 – 87%

Агломерат

Төмрийн баяжмалыг 12000С-т агломератжуулан гарган авсан бүтээгдэхүүн.


  • Хуудас: 1 2 >