“Хөх ган” ХХК бүтээгдэхүүн экспортолно

Манай улсын анхны шууд ангижруулсан төмрийн үйлдвэр “Хөх ган” компани өнгөрсөн арван сард 1450 тонн шууд ангижруулсан төмөр үйлдвэрлэжээ.
Энэ нь үйлдвэр бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж буйг харуулж байгаагаас гадна үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээс хойш нэг сард үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний дээд хэмжээ болж байгаа юм.


  • Хуудас: < 1 2 3