Томоохон хувь эзэмшигчид

ХУВЬ НИЙЛҮҮЛЭГЧИД

Эзэмшлийн хувь,%

Бэрэн групп ХХК

53

Би Ди Сек ХХК

9

Эм Ти И ХХК

5

Д.Дагвадорж

7

Firebird

9

Голомт банк

1

Бусад

15

Нийт дүн

100

 

ТУЗ

 

Хараат бус гишүүд

 

Хөх ган ХК-ийн ТУЗ-ийн хурлыг жил бүр зохион байгуулдаг ба нийт гишүүдийн биечилсэн хурлыг жилд 1 удаа  явуулдаг. ТУЗ нь Аудит, Нэр дэвшүүлэх, Цалин урамшуулал гэсэн гурван байнгын хороотой.